Урок 4

Мова гіпертекстової розмітки.

Гіпертекстовий документ та його елементи

 Базові теги (теоретична інформація)

Команди мови HTML називаються тегами, котрі бувають відкриваючими та закриваючими. Вони записуються у кутових дужках. Наприклад, тег <i> означає, що текст, написаний між відкриваючим і закриваючим тегом (які розрізняються похилою рискою або слешем) буде записаний курсивом
Тег у перекладі з англійської означає етикетку, ярлик, бірку – по суті це певний опис, прикріплений до тексту чи іншого об’єкту, котрий має відображатись на веб-сторінці.
Можна зауважити, що деякі теги є парними, а деякі не потребують закривання. Наприклад, тег вставки зображення є одинарним. Крім того, деякі теги містять атрибути – додаткові параметри.
Для тегу зображення такими параметрами є назва файлу (або адреса) зображення, його розміри та альтернативний текст, надзвичайно важливий для коректної обробки ілюстрацій програмами, котрі зчитують вміст з екрану. Такими програмами користуються незрячі та люди з особливими потребами. 
Загалом, структура простої веб-сторінки виглядає так: 
Спочатку вказується специфікація, котрій відповідає сторінка - <!doctype html>. Далі йде тег <html> , котрий закривається у самому кінці документа. У межах документа виділяється два великі розділи:  <head>  та <body> У першому задається деякий службовий опис сторінки, підключаються додаткові файли тощо. Другий розділ містить основний вміст сторінки: тексти, зображення, мультимедійні елементи.
Базою нинішньої специфікації HTML є виділення змістових елементів сторінки тегами <section> , котрий позначає розділ документа, <nav> - навігаційна панель, <article> - самостійно значимий фрагмент сторінки, стаття; <header><footer> - колонтитули, горище та підвал сторінки та інші. 
Наповнюючи сторінку вмістом варто знати про деякі особливості роботи з текстом у форматі HTML: 
  • будь-яка кількість пробілів, що йдуть підряд будуть замінені одним пробілом; 
  • ігноруються усі переноси рядківабзаци, якщо вони не виконані відповідними тегами <br> та <p>;
  • текст займає всю ширину браузера, переноси відбуваються за словами чи дефісами
  • для вставки спеціальних символів використовуються позначення наприклад нерозривний пробіл &nbsp; чи копірайт &copy;Хоча існує набір тегів для базового форматування тексту, задачу оформлення зазвичай вирішують аркуші стилів, з якими ознайомимось на наступному занятті, а зараз розглянемо інструмент створення веб-сторінок. 
Як вже згадувалось, таким інструментом може бути й звичайний Блокнот чи інший текстовий редактор, такий як Notepad++, у якому здійснюється кольорова розмітка тексту та вбудовані засоби перевірки та інші інструменти полегшення розробки. Інша група програмних засобів – це візуальні редактори, або редактори WYISWYG, найвідомішими серед яких є Adobe Dreamviewer та KompoZer. Вони дозволяють одночасно бачити й код сторінки, і її відображення у браузері,  а також містять набір шаблонів, котрими можна скористатись у розробці.
Чи скористатися онлайновим засобом https://jsfiddle.net/ 

Для кращого розуміння коду HTML в текст вставляють коментарі 
<! - Коментар ->
Отож, перша сторінка може виглядати приблизно так. 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> заголовок документа </TITLE> </HEAD>

<BODY>
текст, ща відображається на екрані
</BODY>

</HTML>


Додатково:

< BODY АТРИБУТ1=значення АТРИБУТ2=значення2 ...>
BGCOLOR= значення     колір тла
ТЕХТ= значення   колір тексту


<Р> - новий абзац </P>
<BR> - перехід на новий рядок без створення абзацу
<HR> - горизонтальна лінія

Практична частина
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.
приклад документа  

Немає коментарів:

Дописати коментар